มงคลคาร์ทำดีเพื่อสังคม

Last updated: Jun 10, 2019  |  216 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

มงคลคาร์ทำดีเพื่อสังคม


ทางบริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัดได้เล็งเห็นความจำเป็นในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคจึงได้บริจาคมุ้งกันยุง ให้กับโรงพยาบาลตาลสุม อ.ตาลสุม และโรงพยาบาลนาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี จำนวน 100 หลัง 

เพื่อใช้ป้องกันยุงลายให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงสามารถเข้ามากัดและกลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไปสู่คนไข้คนอื่นๆต่อไปครับ

Powered by MakeWebEasy.com